.: الینا عزیزم تا این لحظه ، 6 سال و 1 ماه و 8 روز سن دارد :.
.: سینا عزیزم تا این لحظه ، 2 سال و 5 ماه و 27 روز سن دارد :.