.: الینا عزیزم تا این لحظه ، 6 سال و 3 ماه و 6 روز سن دارد :.
.: سینا عزیزم تا این لحظه ، 2 سال و 7 ماه و 25 روز سن دارد :.